MINI SYSTEM typu E-Series do osuszania wiórów metalowych
OBRÓBKA MAŁYCH I ŚREDNICH ILOŚCI KRÓTKICH I LUŹNO POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIÓRÓW W KOMPAKTOWYM, OSADZONYM NA PŁOZACH SYSTEMIE

Mini System typu E- Series jest systemem maszyn służących do transportu i obróbki małych i średnich ilości wiórów krótkich oraz wiórów luźno ze sobą połączonych. Mokre wióry transportowane są za pomocą Przenośnika załadowczego do Diagonalnej Wirówki z osią skośną na której za pośrednictwem ogromnej siły odśrodkowej sięgającej nawet do 600G materiał poddawany jest procesowi odwirowywania. W celu zabezpieczenia Wirówki przed niepożądanym materiałem w postaci kawałków w Mini Systemie znajduję się również Saparator R-16. Po odwirowaniu suche wióry transportowane są za pomocą Przenośnika wyładowczego a odzyskany po wirowaniu płyn znajduje się w zbiorniku osadczym.
Głównym atutem Mini Systemu E-Series jest jego zwarta konstrukcja, maszynę można przenosić za pomocą wózka widłowego co zapewnia dużą mobilność urządzenia.

Typowy system przetwarzania wiórów E-Series zawiera:

 • Zwartą konstrukcję, którą można przenosić za pomocą wózka widłowego.
 • Lej zasypowy z przenośnikiem śrubowym dozujący krótkie i luźne, długie wióry do rozdrabniacza.
 • Wirówkę z osią skośną (dostępna z wyrzutem pneumatycznym lub z wyrzutem grawitacyjnym) skutecznie usuwającą wilgoć z siłą odśrodkową ponad 600G. Ekskluzywna opcja rewersyjna wydłuża żywotność maszyny.
 • Przenośnik odbierający przenoszący przetworzony materiał do kontenera.
 • Zbiornik na odzyskane płyny o pojemności 180 litrów.
 • Elektryczny panel kontrolny z panelem operatorskim HMI kontrolującym wszystkie funkcje systemu

OPCJE

 • Rozdrabniacz do rozdrabniania długich wiórów do postaci wiórów krótkich o konsystencji sypkiej.
 • Separator do usuwania końcówek wałów oraz innych niepożądanych części stałych z wiórów.
 • Przenośnik zgrzebłowy recyrkulacyjny, który w sposób automatyczny czyści zbiornik na odzyskane płyny
 • Filtr zużytych płynów. Filtr papierowy jest pierwszym krokiem do odzyskiwania oraz ponownego użycia płynów.

NOMINALNA PRZERÓB WIÓRÓW

 • Stal do 340 kg/h
 • Mosiądz do 270 kg/h
 • Aluminium do 110 kg/h
 • Żeliwo  do 360 kg/h