Kruszarki wiórów z osią pionową VAC oraz VAC II
Zredukuj skłębione długie metalowe wióry do krótkich i sypkich – radykalnie zmniejsz ich objętość.

Skłębione długie wióry metalowe z obróbki skrawaniem są podawane do zbiornika zasypowego kruszarki VAC w sposób ciągły za pomocą ogólnozakładowego systemu przenośników lub porcjami ze standardowych beczek lub wózków na wióry. Pojemniki z wiórami mogą być podnoszone do góry i opróżniane przy pomocy wózka widłowego albo dostarczonego przez KMC Global Europe systemu automatycznego podawania. Wióry są podawane do leja zasilającego kruszarki. Tam skłębiony materiał jest wstępnie rozrywany i łamany przy pomocy stałych staliwnych noży kruszarki i obrotowego ramienia podajnika. Końcowe rozdrabnianie jest wykonywane pomiędzy zębami stałego pierścienia i tarczowego noża tnącego. W kruszarkach VAC II montowany jest Wyrzutnik części stałych , który automatycznie usuwa końcówki prętów i inne niezbyt duże kawałki metalu nie nadające się do pokruszenia, minimalizując przestoje i chroniąc sprzęt przed uszkodzeniem.

FUNKCJE

  • Redukuje objętości wiórów metalowych średnio do sześciu razy
  • Duża wydajność zależna od rodzaju podawanego materiału
  • Zwiększa skuteczność regeneracji cieczy chłodząco-smarujących i chłodziw
  • Zmniejsza koszty transportu wiórów wewnątrz i na zewnątrz zakładu
  • Zmniejsza liczbę operacji porządkowych podczas konserwacji

OPCJE

  • Oferowane są dwa typy kruszarek z osią pionową. Kruszarka VAC dla skłębionych wiórów pozbawionych kawałków metalu i VAC II wyposażona w automatyczny wyrzutnik kawałków metalu.
  • Dalsze przetwarzanie zredukowanego materiału może obejmować osuszenie wiórów poprzez odwirowywanie płynów na niezawodnych przeznaczonych do pracy ciągłej Wirówkach PRAB Wringer lub brykietowanie służące do oddzielenia płynów od wiórów i dalsze zmniejszenie ich objętości przy użyciu Brykieciarki PRAB DualPak
  • Mogą również zostać uwzględnione zautomatyzowane systemy przechowywania i rozładunku wiórów