Brykieciarki

Brykieciarki

► Więcej informacji

Przenośniki z Taśmą Stalową

Przenośniki z Taśmą Stalową

► Więcej informacji

  • Brykieciarki

    Brykieciarki

  • System zarządzania wiórami metalowymi

    System zarządzania wiórami metalowymi

  • Przenośniki z Taśmą Stalową

    Przenośniki z Taśmą Stalową

Zasady zachowania poufności informacji

JESTEŚMY ZAANGAŻOWANI W ZACHOWANIE POUFNOŚCI INFORMACJI KLIENTÓW

Firma PRAB szanuje prywatność klientów. Jesteśmy szczególnie wrażliwi na problemy z prywatnością w Internecie, w związku z czym wprowadziliśmy te Zasady zachowania poufności informacji, aby poinformować klientów o naszych zasadach dotyczących informacji online i pozwolić im zrozumieć sposób traktowania informacji otrzymanych od nich przez Internet I W INNY SPOSÓB.

GROMADZONE INFORMACJE

Ogólnie mówiąc, można przeglądać naszą witrynę internetową bez informowania nas o swojej tożsamości ani ujawniania jakichkolwiek informacji osobistych. Możemy jednak ustalić adres IP osoby odwiedzającej. Tego adresu IP używamy, aby ułatwić zarządzanie naszą witryną internetową, zmierzyć zainteresowanie nią i ulepszyć jej zawartość. Formularze rejestracji i kontaktowy w naszej witrynie internetowej wymagają od użytkowników podania informacji kontaktowych (np. nazwisk, adresów i adresów e-mail).

Informacji kontaktowych o klientach z formularzy używamy do wysyłania użytkownikom żądanych przez nich informacji o naszej firmie i naszych usługach. Informacje kontaktowe klienta są również używane do skontaktowania się z osobą odwiedzającą w razie potrzeby.

INFORMACJE OSOBISTE

Informacji osobistych klienta możemy użyć do konkretnych celów, takich jak badania rynku i inne cele marketingowe lub udostępnienia najnowszych usług i informacji o promocjach, które mogą być przydatne. Nie przekażemy ani nie sprzedamy tych informacji żadnej innej firmie w celu ich użycia w marketingu lub do nagabywania. Jeśli klient podał nam informacje osobiste i nie chce więcej otrzymywać informacji od firmy PRAB, może wysłać nam wiadomość e-mail, zgodnie z poniższymi zasadami, i poinformować nas o tym, że nie chce więcej otrzymywać od nas wiadomości w przyszłości.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Witryna www.prab.pl  może zawierać łącza do innych witryn. Nie zakładamy ani w inny sposób nie akceptujemy odpowiedzialności za zawartość ani zasady zachowania poufności tych innych witryn. Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki Zasad zachowania poufności informacji witryny www.prab.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji naszych zasad zachowania poufności informacji, jeśli będą tego wymagać potrzeby biznesowe. Takie zmiany zostaną opublikowane na naszej witrynie internetowej.

KONTAKT Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych zasad zachowania poufności informacji, zasad obowiązujących w tej witrynie internetowej lub relacji z tą witryną internetową, skontaktuj się z nami pod adresem

Webmaster
PRAB
5944 East Kilgore Rd.
Kalamazoo, MI, 49048

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

Informacje ogólne

Ta witryna internetowa jest udostępniana przez firmę PRAB Access, a jej użytkowanie i udostępniane usługi podlegają następującym warunkom i zasadom określonym w tej informacji. Uzyskując dostęp lub używając tej witryny internetowej, lub pobierając z niej materiały, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie określonych poniżej prawomocnych warunków i zasad bez żadnych modyfikacji. Prosimy się z nimi dokładnie zapoznać. Jeśli użytkownik nie zgadza się na te warunki, musi zaprzestać używania tej witryny internetowej.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Copyright © 2010 PRAB
5944 East Kilgore Rd. Kalamazoo, MI, 49048

Zastrzeżenia

Firma PRAB niniejszym udziela każdej osobie prawa do reprodukowania i dystrybuowania kopii tego opracowania pod następującymi warunkami:

Informacje znajdujące się w tej witrynie internetowej są stale aktualizowane. Użytkownicy są odpowiedzialni za regularne sprawdzanie tej witryny, aby nie pominąć żadnych zmian. Publikacja może być używana wyłącznie do celów informacyjnych i nie może być sprzedawana ani dystrybuowana w celu osiągnięcia zysków handlowych.

Powyższa informacja o prawach autorskich musi się pojawić na każdej kopii publikacji lub dowolnej jej części.

Z wyjątkiem powyższego, żadne prawa ani licencje nie są udzielane w ramach żadnych praw autorskich, patentów ani znaków towarowych należących do firmy PRAB lub jakiejkolwiek innej firmy.

Informacje zawarte w tej publikacji są przekazywane bezpłatnie. Ponieważ warunki używania znajdują się poza naszą kontrolą, firma PRAB nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani dorozumianych, i nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności związanej z jakimkolwiek użyciem tych informacji.

Informacje elektroniczne przesłane do tej witryny internetowej

Wszelka korespondencja lub materiały, inne niż informacje osobiste użytkownika, przesłane do tej witryny internetowej za pomocą poczty elektronicznej są wyłączną własnością firmy PRAB i są uważane za jawne i niezastrzeżone. Taka korespondencja może, między innymi, obejmować pytania, komentarze, sugestie i pomysły. Firma PRAB będzie miała swobodę ich używania do jakiegokolwiek celu bez ograniczeń ani rekompensat.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

INFORMACJE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE "TAKIM, W JAKIM SĄ" BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, CZY TO JAWNEJ, CZY TEŻ DOROZUMIANEJ, A W TYM, MIĘDZY INNYMI, DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU I NIENARUSZANIA. FIRMA PRAB NIE BĘDZIE ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, POMINIĘCIA LUB NIEDOSKONAŁOŚCI TECHNICZNE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ.

Ta strona uzywa pliki cookies w celu umozliwienia korzystania z uslug dostepnych w naszym serwisie oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk. Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawienia swojej przegladarki oznacza wyrazenie zgody na ich uzywanie i zostana one zapisane w Twojej przegladarce. Mozesz w kazdej chwili zablokowac cookies lub je usunac, ale pogorszy to jakosc i uzytkowosc korzystania z naszej strony.

Rozumiem