Systemy rozładunkowe z Przenośnikami Zwrotnymi
Równomierne ładowanie złomu spod pras z do dużych pojemników

Poprzeczne, dwukierunkowe przenośniki zwrotne z taśmą stalową zostały zaprojektowane dla końcowego etapu ładowania złomu spod pras lub wiórów po obróbce do dużych kontenerów lub wagonów.
Ciągła praca dwukierunkowa zapewnia równomierny załadunek do większych pojemnikach na złom, gdzie układ ze zsypem obrotowym byłyby nieodpowiedni.

FUNKCJE

  • Zintegrowany system wagowy
  • Sterowanie przenośnikami może być sprzężone z istniejącym systemem
  • Opcje indeksowania i działania czasowego są dostępne
  • Wersja opcjonalna z 6″ podziałką z otwartą ramą w wykonaniu o podwyższonej wytrzymałości 

OPCJE WYSYPU

  • Stacjonarny
  • Zamknięty / Nogawka
  • Nachylony
  • Orbitalny