Kruszarki z osią pionową  / Wirówki do wiórów

System zaprojektowany dla odpadu metalowego składającego się z dużych kłębów, długich wiórów i opiłków. Ten system dostarcza wysokiej jakości, osuszone, drobne wióry oraz odzyskuje do 99% cennych chłodziw i olejów z procesów obróbczych.

 Włączanie i Systemy Sterowania Chip
Kruszarki z osią poziomą typu HAC

Kruszarka do wiórów z osią poziomą firmy PRAB przetwarza niewielkie ilości wiórów (do 177 kg/godz.), zmniejszając ich objętość nawet 12-krotnie i zwiększając produktywność maszyn CNC. Teraz można przetwarzać niewielkie ilości długich i grubych wiórów bezpośrednio przy centrum obróbczym.

System do wirowania wiórów wraz ze Szrederem

System opracowany dla obrabianego materiału w postaci sypkich, luźno połączonych ze sobą wiórów oraz opiłków. Redukcja objętości jest połączona z separacją płynów celem wytworzenia suchych wiórów oraz odzyskiwaniem do 99% cennych chłodziw i olejów.

Wirówki do mokrych wiórów „Wringer”

Wirówki firmy PRAB o wysokiej wytrzymałości wykorzystują siłę odśrodkową do 700 G do odzyskania nawet 98 procent wartościowych chłodziw i cieczy chłodząco-smarujących z wiórów aluminiowych, mosiężnych, żeliwnych, stalowych, stali nierdzewnej i innych metali.

Mini System – typu E-Series

Kompaktowych rozmiarów system montowany na płozach, zaprojektowany do separacji cząstek stałych od płynów dla małej lub średniej ilości wiórów. Efekt w postaci odzyskania dużej części płynów oraz otrzymania suchych wiórów sprawia, że system ten świetnie nadaje się dla mniejszych zakładów produkcyjnych. Dodatkowe wyposażenie może również powalić temu w pełni automatycznemu systemowi na uzyskanie redukcji objętości obrabianego materiału i recyrkulację oczyszczonego chłodziwa.

Separatory pozostałości kawałków metalu

Firma PRAB oferuje pełną linię separatorów przypadkowych kawałków metalu z wiórów. Separatory stanowią kluczowe komponenty każdego systemu przetwarzania wiórów. Służą one do usuwania resztek surowca, fragmentów pękniętych narzędzi oraz innych ciał stałych ze strumienia przetwarzanych wiórów, chroniąc urządzenia przetwarzające przed uszkodzeniem.
Kruszarki z osią pionową typu VAC

Ta maszyna o wysokiej wytrzymałości przerabia w sposób ciągły kłębiaste wióry z obróbki skrawaniem na sypkie i łatwe w transporcie wióry cięte. Mokre wióry są podawane do Kruszarki za pomocą ogólnozakładowego systemu przenośników lub urządzeniem do automatycznego podawania zrzutowego ze standardowych pojemników lub wózków na wióry.

Szredery – Rozdrabniacze wiórów

Poziome, przemysłowe dwuwałowe rozdrabniacze wiórów metalowych firmy PRAB są skutecznym rozwiązaniem rozdrabniania na kawałki kłębiastych wiórów metali żelaznych i nieżelaznych. Ciche, energooszczędne podwójne wały działają na zasadzie rozdzierania i rozrywania wiórów na łatwiejsze do transportu krótkie i sypkie wióry przeznaczone do dalszej obróbki.

BUNDLE BREAKER

Rozdrabniacz Bundle Breaker jest maszyną służącą do kruszenia kłębów wiórów metalowych. Kłęby wiórów podawane są na obracające się wały kruszące urządzenia które obracając się łamią skłębiony materiał i rozdrabnia go na mniejsze porcje.